Viet Live Discussing Jennifer's book Witnessing History 越南語節目介紹曾錚自傳

Viet Live Discussing Jennifer's book Witnessing History 越南語節目介紹曾錚自傳

Câu chuyện kinh dị có thật về lá thư giấu trong hộp quà Halloween tiết lộ lời cầu cứu ở một trai lao động cưỡng bức ở Trung Quốc và cuốn sách Nhân chứng lịch sử kể lại những câu chuyện có thật dưới bối cảnh đất nước Trung Hoa hiện đại...trở thành một chủ đề trong Câu chuyện Việt (Viet Live).
The true story of a hidden letter in a Halloween gift box reveals a plea for a forced laborer son in China, and the book  Witnessing History tells the true story in the context of the modern  Chinese nation.  They become a topic in the story Viet Viet (Viet Live).

萬聖節禮盒中一封隱藏的信件的真實故事揭示了來自中國勞教所的請求, 《靜水流深》一書揭示了發生在中國的真實的故事,它們在今天,成爲越南「Viet Live」節目中的一個主題。

click to watch (in Vietnamese Language)

點擊收看(越南語):

侃侃而談第85期: 揭開歷史的幃幕-紅朝謊言錄 (下)

侃侃而談第85期: 揭開歷史的幃幕-紅朝謊言錄 (下)

South Head, Watsons Bay 海灣日落

South Head, Watsons Bay 海灣日落